Home

 

UPSA MALAYALAM MEDIUM PH BACKLOG  EDUCATION  

 POST DEPARTMENT DOE  TOTAL ADVICE DATE OF LAST ADVICE  DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION
 UPSA MALAYALAM MEDIUM PH BACKLOG    EDUCATION  01.07.2014  5  30.08.2014  

 

RANK UPTO WHICH ADVISED  
 OC E SC ST M LC OBC V  SIUCN/AI  HINDU N OX  D  LP BLIND ORTHO  
                          3  2  


ADVISED ON 30.08.2014

 
back