Home

PHARMACIST GR II -  HOMOEO-NCA-EZHAVA-MUSLIM-SIUC NADAR

HOMOEOPATHY 

 POST DEPARTMENT DOE  TOTAL ADVICE DATE OF LAST ADVICE  DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION
 PHARMACIST GR II -  HOMOEO-NCA-EZHAVA-MUSLIM-SIUC NADAR  HOMOEOPATHY  21.02.12  5  01.11.2013  

 

RANK UPTO WHICH ADVISED  
 OC E SC ST M LC OBC V  SIUCN/AI  HINDU N OX  D  LP      
   5                            

 

ADVISED ON 01.11.2013

ADVISED ON 23.04.2013

ADVISED ON 12.03.2012 

ADVISED ON14.12.2012

 
back